3 Things Successful People Do Differently and Why I Don’t Follow Them

what successful people do

Lately I have been seeing so many blogposts and articles about what successful people do differently than non-successful people. How they wake up super early to meditate and have breakfast, they spend their Sundays planning for the week ahead, they workout on the regular and eat healthy, and so on and so forth. Here is why I don’t do those things. 

Eating healthy and planning your meals is all fun and games, but life happens, and I am okay with it.

I mean, yes, whenever I can, I would opt for homemade food (as long as we can think of something because we live in a constant “What should we have for dinner” loop), but I can’t meal prep. I know I won’t be eating the rice I cooked 3 days ago, why would I keep the container in the refrigerator  for a week only to throw out its contents (this is real life, peeps, I have done that a few times)? 

I also don’t see Sundays as a day to prepare for the following week. Life happens, people. Do you plan each and every second of your day? Does it always go as planned? No? I didn’t think so. For me, it almost never goes as planned, so I have stopped planning my weeks so obsessively. I use todoist (best thing ever, honestly) for appointments I have and it frees my mind so much, but that’s about it. Basically, when I have any kind of appointment I quickly type it down right after the conversation. This way I don’t have to double and triple check and wonder whether we really agreed for this date and time, or I was only thinking of it (OCD people, you know what I mean). Such little things help my mind relax a little. 

~~~

Напоследък все по-често забелязвам статии, в които се обсъжда какво правят успелите хора по-различно от неуспелите. Как се събуждат по-рано, за да медитират и да закусват; прекарват неделите си в планиране на предстоящата седмица; спортуват редовно и ядат здравословно и т.н. Днес ще ви обясня защо спрях да чета такива статии и защо не ги следвам. 

Здравословното хранене и планирането на обяди и вечери е чудесно, но се чувствам прекрасно и без тях. 

Разбира се, когато мога предпочитам домашноприготвената храна (стига да можем да измислим какво да си приготвим, тъй като живеем в непрестанно чудене какво ще вечеряме), но не мога да си планирам обядите. Наясно съм, че няма да ям ориза, който съм сготвила преди 3 дни, защо да държа кутията в хладилника 1 седмица, само за да изхвърля съдържанието ѝ (това реално ми се е случвало няколко пъти).

Също така не приемам неделите като ден, в който да се подготвя за предстоящата седмица. Планирате ли всяка секунда от дните си? А винаги ли се случва по план? Не? И аз така си помислих. Много рядко ми се случват нещата по план, затова спрях да планирам толкова педантично. Използвам само todoist за разни срещи, които имам, и това доста освобождава съзнанието ми. Всеки път, когато си запиша някакъв час за нещо, имам изпит или просто съм се уговорила с приятелки да се видим следващата седмица, записвам в приложението. Така не ми се налага да проверявам три пъти дали не се бъркам за деня и часа, в които сме се уговорили. Такива неща помагат на съзнанието ми да се успокои малко.

Waking up earlier to meditate, or waking up earlier as a whole, really, is also not something I am going to start doing. I do wake up early enough for my day job and dog walking and coffee drinking, breakfast eating and makeuping, I have no desire to wake up even earlier.

Because the earlier I wake up, I just spend more time being unproductive. Hear me out. Let’s say I wake up at 6:00 and I have to go to work at 9:00. I wake up, make coffee, drink the coffee for as long as I want, go out with the dog, get ready, go to work, then come home at around 18:00 and I have already been up for 12 hours of the day. At this moment, I am exhausted and I just need to relax. And the moment I relax, I fall asleep (no, really).

~~~

Да се събудиш по-рано, за да медитираш или по каквато и да било причина, не е нещо, което някога бих правила. Събуждам се достатъчно рано за работата и разхождането на кучето, пиенето на кафе, закусването и гримирането, нямам никакво желание да ставам по-рано от това. 

И това е, защото колкото по-рано се събудя, толкова по-непродуктивна съм. Да кажем, че се събуждам в 6:00 и трябва да стигна на работа в 9:00. Денят ми протича така: ставам, правя си кафе, пия си кафето доста дълго време, излизам с кучето, приготвя, се за работа, отивам на работа, прибирам се към 18:00 и вече съм била будна 12 часа. В този момент съм изморена и искам да си почина. А седна ли да си почина, заспивам. 

how to be successful

So I wake up later and I am multitasking instead – I wake up at 7:30, make coffee, drink it while I am out with the doggo, get ready, go to work, come home and don’t actually feel like sleeping right off the bat. 

You would ask me why I don’t multitask when I wake up earlier. the answer is simple – I don’t want to. I like taking my time to drink my coffee. I like taking my time to do my make up. And if I do have that time, I will use it. 

And while I understand people wanting to wake up earlier, and I understand that there are people who actually stick to the weekly plan they set up on Sunday, I know that I am not this type of person. For now.

Now it’s your time to share – do you usually plan your weeks’ activities? Do you read such articles and follow what these people do religiously? Have you ever found anything that has been useful for you? Let me know in the comments below, I am interested to find out whether I am missing out on something here!

~~~

Затова правя по няколко неща наведнъж и ставам по-късно- събуждам се в 7:30, правя си кафе, пия го докато разхождам кучето, приготвям се за работа, отивам на работа, прибирам се и не се чувствам крайно изморена.

И да, бихте попитали “а защо не правиш по няколко неща наведнъж и когато станеш по-рано?”. Много просто – не искам. Харесва ми да си пия кафето бавно и да се гримирам бавно. И когато имам достатъчно време, го използвам. 

Дори и да разбирам хората, които искат да се събуждат по-рано, и да разбирам тези, които реално си следват седмичните планове, знам, че не съм такъв човек. Засега. 

Сега е ваш ред – планирате ли си седмиците? Четете ти такива статии и следвате ли нещата, които правят тези хора? Някога открили ли сте нещо, което ви е било от полза? Споделете в коментарите по-долу, интересно ми е да разбера дали не изпускам аз нещо! 

OUTFIT Details: 

Blazer (similar): H&M UK / H&M BG

Follow me for more: 

Instagram | Twitter | Pinterest | Bloglovin 

Disclaimer: This post may include affiliate links. All of the products have been bought by me, unless otherwise stated. All opinions are my own. 

Want to share?

This Post Has 21 Comments

 1. This is so true! I loved this! Life happens and it’s not fair to have to change your whole life just for one little thing. It’s nice not to be like everyone else! xx

  1. My point exactly! Success does not come from being the same as everyone else xx

 2. I love this post! I think it’s fine to not be perfect and taking your time to do things. We don’t need to plan everything out, life is about going with the flow xx

  1. yes, exactly! xx

 3. I totally agree with the waking up early thing. Could never do that. I’m just no use in the mornings and rather use my time to sleep some more. Lovely post. xx

  1. Thanks xx

 4. Love this post! Yes it’s all well and good to be organised but If you over plan your life you leave yourself stuck! Got to get that balance! Glad someone said it x

  1. Thanks xx

 5. Loved this post and so so true! Like you I am up at 6 and I am not going to start any earlier to meditate! Xxx

  1. Thanks, Louise! xx

 6. Yesss you do you! Just cause something works for someone else doesn’t mean it will for you! So do whatever you want girl!

  1. Exactly! xx

  1. Thanks, Jenny! xx

 7. I love this post. So true. I always think that I’d be happier if I was that person who got up at 5am to workout, but truth I’d just be tired and miserable! xxx

  1. ain’t nobody got time for that! lol Thanks, babe xx

 8. Great post, completely agree with what you’ve said xx

  1. thanks, Ash xx

 9. This was such an interesting read! You always hear the same advice about successful people doing this and successful people doing that, but I always think that they can’t ALL be getting up and meditating at 5 am. C’mon – there must be also successful people who just wake up at 9 am too. Maybe one day I will be an early riser but for now I’ve discovered that the earlier I rise, the sleepier I get around noon! And I’m with you, the more time I have to do things, the more I just stretch my time out inefficiently.

  1. Exactly! Thanks for stopping by and commenting xx

 10. Nowt wrong with last minute scrambling for meals during the week! Before I started traveling (aka until last Friday) I was working 45 hours a week, plus an intense commute and other bits and bobs. People telling you how to plan your life is far more stressful than going to Tescos reduced section on the way back from work! And I agree with the waking up early thing too; we all have different body clocks and should listen to what they need (and sometimes an extra hour in bed is EXACTLY what we need). xx

Leave a Reply

Close Menu