’18 Beauty and Fashion Resolutions

It is that time of the year again. The time of the year when everyone decides that starting now they will change their life. Everyone will become their healthiest and best self.

For the 24 years I have spent on this planet I have found that nothing starts with a Monday, a beginning of a month, or a beginning of a year. So I have decided that I will not try to be a health guru all at once, but instead I will slowly gain progress and by the end of the year I will be able to say that yes, I got better at these things. I might even make a check-in in the middle of the year to track my progress.

~~~

Отново дойде онова време в годината, когато всеки решава, че от този момент ще промени живота си. Всеки ще стане най-добрата версия на себе си.

За 24-те ми години на тази планета открих, че нищо не започва от понеделник, началото на месец или началото на годината. Затова няма да се опитвам изведнъж да стана супер гуру в живота, а чрез малки стъпки до края на годината се надявам, че ще мога да кажа, че съм станала по-добра в нещо. Може дори да направя бърз справка в средата на годината, за да си проследя развитието.

Fashion

By the end of the year I will be wearing more colour and will be taking more risks with things I think don’t fit my style. I am guilty of buying mostly basic pieces in black, white and grey. And to be honest, I open my wardrobe and I am bored. I am not very excited to wear even the new things I have bought. This is something I have been trying to change for the past few months, but it is still going to take such a long time to break the Do You Have This In Black habit.

~~~

До края на годината ще нося повече цветни дрехи и ще поемам повече рискове с неща, които смятам, че не есе вписват в стила ми. Купувам си най-вече основни неща като тениски и дънки и то все в цветове като черно, бяло и сиво. И честно казано ми е скучно, когато си отворя гардероба. Не се вълнувам особено дори от новите неща, които си купувам. Това е нещо, върху което работя от няколко месеца, но ще ми отнеме доста време да разруша навика на “А това имате ли го в черно?”

Health & Beauty 

Going on the same note, I want to start taking more risks with my makeup. I have been stuck in the neutral-shadows-and-black-eyeliner rut for quite some time now. Although I do like colourful #FOTDs I never seem to find the occasion for it. I will try to make my own occasions for colour – for example, it is Tuesday and I am going to wear a yellow eyeliner.

I also want to find the perfect skincare routine and stick with it. I want to start masking every week. I love face masks but rarely find the time for it.

I will start using SPF more regularly. Being this pale would make you think that I use SPF on the regular but alas, I don’t. I usually make sure that my moisturizer or foundation has SPF in it, but I know that it is much better to use a separate SPF product. Give me recommendations, please!

I also need to be more aware with my health and make a few doctor’s appointments and tests which I have been procrastinating for the part couple of years.

~~~

По същият начин искам да започна да поемам повече рискове с грима си. От доста време насам съм застинала на неутрални сенки и черна очна линия. Въпреки че харесвам цветни #FOTD, никога не намирам причина да ги нося. Тази година ще се опитам да си намеря собствени причини; например – ще си сложа жълта очна линия, защото е вторник.

Също така ми се иска да открия перфектната си програма за крижа за кожата и да се придържам към нея. Иска ми се да започна да използвам маски за лице всяка седмица – нещо, което обичам да правя, но все не намирам време за него.

Също така ще се опитам да използвам SPF по-често. Бихте решили, че редовно използвам слънцезащитни продукти, защото съм много бяла, но уви, не е така. Обикновено гледам крема ми за лице или фон дьо тена да имат SPF, но знам, че е добре слънцезащитният фактор да идва от отделен продукт. Приемам предложения!

Освен това трябва да започна да се интересувам повече от здравето си и да направя няколко дълго отлагани срещи с лекари и изследвания.

And most of all, I want to focus on quality. As much as this goes for my material possessions, I also see it as spending quality time with the people I love. Instead of trying to squeeze everyone and everything in a day, I will try my best to spend more time with each person in my life.

These are all of the things I would like to get better at by the end of 2018. I am raising my G&T to a better year for all of us, because I believe we can all agree that 2017 was just weird.

~~~

И най-вече искам да се фокусирам върху качеството. Освен към материалните неща, това се отнася и към връзките ми с хората, които обичам. Вместо да се опитвам да събера всички и всичко в един ден, ще направя всичко по силите си да мога да отделям нужното време на всеки в живота ми.

Това са нещата, които ми се иска да подобря до края на 2018та, Вдигам чашата си с джин и тоник и пожелавам една по-добра година на всички ни, защото 2017та просто беше странна.

 

Where else to find me: 

Instagram | Twitter | Pinterest | Bloglovin 

Disclaimer: This post may include affiliate links. All of the products have been bought by me, unless otherwise stated. All opinions are my own. 

Want to share?

Leave a Reply

Close Menu