5 Things I Have Stopped Buying to Avoid Clutter

Minimalism. The world has started shifting to a much more minimalistic approach to life. With movements like Freeganism (living a cost-free life by garbage-surfing and borrowing from friends) and people turning to zero-waste living, the human race has started taking control over keeping the planet litter-free. But although we clean our wardrobes, homes and lives, what do we do to avoid gaining the said clutter? Below are the things I have stopped buying in order to live a more minimal life and, let’s face it, cut on the tidying time at home.

~~~

Минимализъм. Светът започна да се изменя и да подхожда доста по-минималистично към живота. С движения като Фриганизъм (безплатно живеене чрез тършуване по кофите и взимане назаем от приятели) и хора, които се стремят към живот, изцяло лишен от ненужни отпадъци, започнахме да взимаме в свои ръце поддържането на планетата чиста. Но въпреки че изчистваме от ненужни вещи гардеробите, домовете и животите си, какво правим, за да избегнем хаоса? По-долу ви представям нещата, които спрях да си купувам, за да водя по-минималистичен начин на живот, както и да си спестя малко от подреждането и чистенето вкъщи.

MAGAZINES AND NEWSPAPERS

Although I have never been big on buying and subscribing to magazines and newspapers, I still used to get the occasional magazine. But with smartphones, and tablets, and even 2in1 laptops (such as the Lenovo Yoga series), we have the opportunity to gain all of the information online at a much faster rate. Many magazines and newspapers are weekly or monthly, meaning that the information in them is mostly outdated. I do hang onto a few BBC food magazines for dinner inspiration, though.

~~~

Въпреки че никога не съм била много по купуването и абонирането за списания и вестници, случваше ми се да си взимам по някое от време на време. Но със смартфоните, таблетите и 2вс1 лаптопите (като Yoga серията на Lenovo), се информираме със скоростта на светлината. Много списания и вестници са седмични или месечни, което често носи стара информация. Но все пак пазя няколко от готварските списания на BBC за вдъхновение в кухнята.

CLOTHES

Don’t get me wrong, I don’t mean I don’t buy clothes at all. I mean I have gained control over the shopping addiction I have acquired in the beginning of my college years – when I moved to the big city full of malls and sale signs. I have started thinking about the style, about the materials. I avoid polyester in the summer, because I know that although that sheer polka dotted blouse is cute, I will sweat  profoundly in the 40 degree weather in Sofia. Or although that tight dress is super classy, how many times am I going to wear it? Think before you buy.

~~~

Не ме разбирайте погрешно, нямам предвид, че изобщо не си купувам дрехи. Но определено взех в ръце страстта към паразуването, която придобих в началото на университетските си години, когато се преместих в големия град, пълен с молове и надписи за намаление. Започнах да мисля за стила на дрехите, които си купувам, както и за материалите, от които са направени. През лятото избягвам полиестер, защото дори и прозрачната блуза на точки да е супер сладка, около 30 секунди след като изляза по улиците в София, ще се изпотя. Или въпреки че онази прилепната рокля е супер елегантна и шик, колко пъти реално бих я облякла? Мисли преди да купиш.

SHOPPING FOR OCCASION

This, along with the sale signs, was also a guilty pleasure of mine. Whether it was going out with friends, or going to a job interview, I would quickly revert to just buying new clothes, which I ended up wearing once or twice. Since then I have taken a new approach – when I pick up a skirt or a blouse, I start thinking of ways I can wear it both at the office during the weekdays and during the weekends.

~~~

Заедно с намаленията, това ми беше другото слабо място. Дали ще излизам вечерта с приятели, или ще ходя на интервю за работа – купувах си нови дрехи, които носех един или два пъти. Оттогава приех нов подход – когато хвана пола или блуза мисля за начини, по които бих я носила както през седмицата в офиса, така и през уикенда.

CANDLES

Again, I have never been big on candles. I used to stock up on the Vanilla IKEA candles , though, buying 4-5-6 at a time, but I would rarely burn them. I currently keep 2 in my wardrobe, because they are so strongly scented and give a tiny bit of vanilla scent to my clothes. I use an automatic Glade air freshener (Mom’s baking is the best scent for fall/winter! Smells just as if someone is baking a delicious apple pie) and it does an amazing job at scenting the whole living room and kitchen space. In the bedroom we have one of those stick diffusers (like this Zoella one), as it tends to give off a more subtle scent. I usually go for Lavender scented ones because we are obsessed with Lavender smelling things, and it helps you sleep better (or so I’ve heard).

~~~

Също както със списанията, никога не съм си падала по свещи. Преди си купувах по 5-6 наведнъж от ваниловите на IKEA, но рядко ги горя. В момента държа 2 в гардероба си, защото миришат толквоа силно, че придават лек ванилов аромат на дрехите ми. За кухнята и хола имаме ароматизатор на Glade (най-перфектната миризма за есента и зимата е Mom’s baking! Вкъщи непрестанно мирише на току що опечен ябълков сладкиш), който върши чудесна работа за помещенията. В спалнята сме с един от онези дифузери с клечките (като този на Zoella), защото има доста по-ненатрапчива миризма. Най-често взимам такива с аромат на лавандула, защото сме обсебени от тази миризма, а и съм чувала, че помага за по-спокоен сън.

UNNECESSARY HOMEWARE

Pots, pans, mugs, and things just-because-they-would-look-good-somewhere or just-because-they-are-cute. Firstly, I don’t have enough space to showcase everything cute. Also, having so many things just leads to them gathering dust hidden somewhere.

What do you do to avoid clutter at home?

~~~

Тенджери, тигани, чаши, както и неща, които просто ще стоят добре някъде или са симпатични. Вкъщи нямам особено голямо поле за изява и всичките тези неща трябва да събират прах прибрани някъде.

А вие какво правите, за да предотвратите хаоса вкъщи?

 

Follow me for more: 

Instagram | Twitter | Pinterest | Bloglovin 

Disclaimer: This post may include affiliate links. All of the products have been bought by me, unless otherwise stated. All opinions are my own. 

Want to share?

Leave a Reply

Close Menu